• Regiofinale Groningen/Noord-Drenthe: Jury Award: Aanmoedigingsprijs
Trash Trek